Vandskæring – Historie

Vandskæringens historie

Vandskæring historie:

Vandstråleskæring er forholdsvist nyt i Danmark, selvom man brugte en art vandskæring tilbage i midten af 1800 tallet i i form af hydraulisk minedrift.

Her får du lidt af historien bag vandskæring / abrasiv vandstråleskæring – det er en lidt teknisk forklaring, og også lidt lang, men vi håber du vil læse med alligevel….

Her starter historien om skæring med vand

Som industriel proces skal vi helt frem til 1930’erne før vandskæringsprocessen begyndte at holde sit indtog i den industrialiserede verden. Patenter Company i Wisconsin producerede i 1933 den første officielle vandskæringsmaskine til papirindsustrien.

Teknologien dengang var med et forholdsvist lavt tryk hvorfor man kun kunne bruge det til bløde emner som eks vis papir, som tilfældet var i 1933 .

Vandskæring - historie

Verdens første patenterede trykforøgelsespumpe, en såkaldt intensifier

Vandskæring efter 2. verdenskrig

Efter 2. verdenskrig udviklede teknologien sig , da forskere verden over søgte efter muligheder til at udvikle vandskæring til industrielt brug .

Vi skal helt frem til 1956, hvor Carl Johnson fra Durox International i Luxembourg udviklede en ny metode til at skære plasticfigurer ved hjælp af en tynd vandstråle under højt tryk .Dette var dog langt fra hverken tilfredsstillende eller effektivt, så forskningen fortsatte indædt.

I 1958 gik man et skridt videre, idet Billie Schwacha fra North American Aviation udviklede et system ved hjælp af ultra-højtryksvæske til at skære i hårde materialer.

I dette system anvendtes en 100.000 psi (690 MPa) pumpe til at levere en hypersonisk flydende stråle.
Denne kunne skære med meget stor kraft i kraftige legeringer såsom PH15-7-MO rustfrit stål.

Dette forsøg med vandstråleskæring viste sig effektivt, så naturligvis indgav Schwacha en anmodning om patent

Selvom Schwachas projekt ikke i længden var effektivt og godt nok, viste det alligevel en vis bæredygtighed, og forskningen fortsatte.

Vandstråleskæring som vi kender det idag

I 1962 tog en forsker ved navn Philip Rice fra Union Carbide endnu et step fremad. Han fortsatte med et nyt projekt, hvor han anvendte en pulserende vandstråle med et tryk på 50.000 psi (340 MPa). Dette er meget tæt på den type vandstråleskæring vi kender idag.

Med Rices metode var det muligt at kunne vandskære i metaller, sten og andre hårde materialer.

Succes med vandskæring

Man blev nu bidt af succesen og i slutningen af 60’erne udviklede processen sig igen da et forskerteam bestående af S.J. Leach og GL Walker , undersøgte den traditionelle vandstråleskæring af kul. De forbedrede den meget drastisk ved at udvikle en bestemt type dyseform til højtryks-skæring af sten . Så var man så langt .

En forsker ved navn Norman Franz kørte samtidig et forskningsprojekt med vandskæring i bløde materialer.  Her lavede man forsøg med at opløse en lang kæde polymerer i vandet. På denne måde kunne man forbedre sammenhængen i jetstrømmen med vand.

Dyserne var på det tidspunkt ikke særligt holdbare hvorfor det var en dyr affære. Derfor indledte 3 forskere, Ray Chadwick, Michael Kurko, og Joseph Corriveau fra Bendix Corporation nye forsøg hvor man anvendte korund-krystal til at danne en vandstråleblænde .

Vandstråleskæring udvikles

Denne teknik udvikledes yderligere af føromtalte Norman Franz. Han skabte en ny type dyse med en åbning på kun 0,051 mm , og med et tryk på 70.000 psi kunne denne skære i stort set alt med stor succes.

Senere blev Norman Franz’ arbejde videreudviklet af John Olsen, George Hurlburt og Louis Kapcsandy fra Flow Research (senere Flow Industries).
Fundamentet for en egentlig kommerciel anvendelse af vandstråleskæring var således lagt . Deres forskning betød at man ved at behandle vandet på forhånd kunne øge levetiden af selve dysen ….

Vandskæring – Pris

Og forskningen i vand-skæring var ikke forgæves, i alt fald ikke for Ph. D Norman Franz som i 1987 blev tildelt en Pioneer Award hos WJTA ( WaterJet Technology Association)

Norman Franz, Ph.D - Vandskæringens fader

Ph. D Norman Franz modtog i 1987 pionerprisen for sit mangeårige arbejde med at forædle vandskæringsprocessen

The rest is history – og det blev til den type vand-skæring vi kender idag…

Vandstråleskæring – Teknologien kort fortalt:

Vandskæring er skæring med vand under højt meget højt tryk, op til 4000 bar.


Der findes to typer vand-skæring:

Den såkaldte rene skæring, hvor skæringen udelukkende foregår med vand. Den anden type er Abrasiv skæring, hvor vandet tilsættes meget finkornet sand som har en høj slibeeffekt.


Fordelene ved at skære med vand

Den meget fine og præcise snitflade og de lave tolerancer på helt ned til ±0,15mm.


Med vandskæring er der ikke nogen varmepåvirkning af materialet, hvilket gør viderebearbejdning af emnerne lettere.

Der er som oftest kun begrænset eller slet ingen efterbehandling af emnerne, da der ingen grater er, hvilket betyder færre arbejdsgange. Det i sig selv gør også vandskæring til en særdeles økonomisk fordelagtig forarbejdningsmetode….

Man kan skære med vand i næsten alle Materialer, og så er vandskæring miljørigtigt

Vandstråleskæring kan teknisk set foregå i alle materialer op til 250mm. Normalt skal disse være af god kvalitet og ikke alt for porøse

Og endeligt er der også de miljømæssige gevinst ved at skære med vand. Modsat traditionelle skære -og forarbejdningsmetoder, bruger man udelukkende det rene vand , som ud fra et miljømæssigt hensyn er lettere at skille sig af med.

Kontakt os for nærmere info om vandskæring i Nordjylland og resten af Danmark:

Vil du høre mere om fordelene ved skæring med vandstråle? Så kontakt os HER  

Vandskæring Randers, Vandskæring Østjylland. Vandskæring Nordjylland, dag-til-dag vandskæring, skæring med vand, Vi er billigst med vandskæring og leverer fra dag til dag, Vandskæring i aluminium, vandstråleskæring, vandskæring historie